Chauffeursdienst

Directiechauffeur

On­ze di­rec­tie­chauf­feur is be­trouw­baar, er­va­ren en re­pre­sen­ta­tief: De directiechauffeur we­et wat u ver­wacht als klant. Een di­plo­ma van een voor­aan­staand CCV-D rij­op­lei­dings­in­sti­tuut, zo­als Brus­e­co en In­ter­se­co, even­als intensie­ve trai­ning in voer­tuig­be­heer­sing en om­gang met agres­sie zijn stan­daard. Met een Cruise Coordination directiechauf­feur ar­ri­veert u snel en vei­lig op de plaats van be­stem­ming.
Ba­sis­ta­rief: 
€43,10 per uur, inclusief verzekering. 

POPULAIRE CHAUFFEURSDIENSTEN

Waarom kiezen voor Cruise Cooperation

Chauffeurs leveren met de grootste zorgvuldigheid, dat is wat we graag doen. Sinds onze oprichting in 2005 ontwikkelen we onze organisatie om steeds beter en flexibeler onze chauffeurs te kunnen leveren. We begeleiden de studenten bij de start van hun chauffeurscarrière en we helpen directiechauffeurs bij de ontwikkeling van hun loopbaan.

OVER ONS

Cruise Coordination is sinds 2005 actief met het leveren van chauffeursdiensten door heel Nederland. Met meer dan 750 actieve chauffeurs.

CONTACT

Bezoekadres Eindhoven
Kennedyplein 200
5611ZT Eindhoven

Telefoonnummer
0800-5559999

E-mail
info@coordination.nl